Znaki

Znak EKO

Oficjalny znak ekologiczny w Polsce. Przyznaje go Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Gwarantuje, że wyrób nie powoduje negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia w trakcie całego okresu życia produktu.

Znak Ecolabel

Oficjalne wyróżnienie europejskie, przyznawane wyrobom spełniającym najostrzejsze wymogi względem norm środowiskowych. Produkt oznaczony takim znakiem jest mniej szkodliwy dla środowiska niż podobne mu wyroby. Obecnie kryteria techniczne opracowane i przyjęte przez Komitet obejmują dwadzieścia cztery kategorie produktów, m.in. pralki, zmywarki, lodówki, żarówki, materace, tekstylia, papier.

Produkcja ekologiczna

Znak rolnictwa ekologicznego Unii Europejskiej. Jest wskazówką dla konsumenta, że co najmniej 95 proc. składników oznakowanego nim produktu zostało wyprodukowanych metodami ekologicznymi.

Znak Ekoland

To krajowy znak cechujący żywność ekologiczną. Wskazuje, że owoce, warzywa, nabiał lub ich przetwory, wyprodukowane zostały w sposób przyjazny dla środowiska, a zamiast nawozów sztucznych użyto nawozów ekologicznych.