Wilki

WILKI NA POMORZU ŚRODKOWYM

Historia bytowania wilków na Pomorzu jest długa i obfitująca w różne wydarzenia. Już w 50 – tych latach ubiegłego stulecia były wzmianki o występowaniu wilków (informacje z nadleśnictwa i kół łowieckich). W roku 1955 rozpoczęto ogólnokrajową akcję tępienia wilków. Według oficjalnych źródeł – wiążących się z wypłacaniem premii za udokumentowanie odstrzał wilka , w okresie od roku 1960 do roku 1973 odstrzelono 23 wilki. Ostatni wilk w tej akcji został zastrzelony w roku 1973 na terenie obecnego Słowiańskiego Parku Narodowego. Pacyfikacja wilków przeprowadzona była głównie zimą. Specjalna ekipa złożona z doświadczonych leśników – myśliwych, tropiła a następnie fladrowała mioty, w których zlokalizowano wilki . Zimą 1962 roku w okresie 2 tygodni odstrzelono w ten sposób 7 wilków. Zdarzenie to miało miejsce na terenie Nadleśnictwa Czarne Czchowskie i Niedźwiady. Tym sposobem wytępiono wilki niemal całkowicie. Ostatnie wilki, które przeżyły przemieściły się na teren Puszczy Noteckiej i tam przetrwały.

Dopiero w latach 80 – tych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Szczecinek zaczęły się znów pojawić pojedyncze, wędrujące wilki. Około 1990 roku na terenie Nadleśnictwa Drawsko wilki wyprowadziły młode. Od 1993 roku była już oficjalna informacja, że na naszym terenie bytują stałe wilki. W roku 1996 na szosie Rzeczenica – Biały Bur została zabita przez samochód samica wilka (wadera). W roku 1997 na terenie Nadleśnictwa Niedźwiedzice znaleziono czaszkę dorosłego wilka . Fakty te wskazują , że wilki patrolowały te tereny, wędrując odwiecznymi szlakami i poszukując ostoi do wyprowadzenia młodych.

W roku 1992 została otwarte dla leśników tereny byłego poligonu wojsk rosyjskich Borne Sulinowo. Był to wówczas obszar niemal bezludny, bez przejezdnych dróg, najeżony okopami i bunkrami. Teren ten zajmował powierzchnię około 200km stał on się prawdziwym rajem dla zwierzyny. Pierwsze skorzystały z tego bobry-zwłaszcza, że Nadleśnictwa Czarno bór i Borne Sulinowo stworzyły sieć zbiorników retencyjnych na bazie rzek Piławy i Płytnicy.

W roku 2003 został również zlikwidowany poligon na terenie Nadleśnictwa Okonek przylegający do poligonu Borne Sulinowo. Pierwsze wilki na terenie Bornego Sulinowo pojawiły się w roku 1997 – lecz wtedy nie zasiedliły tego terenu – był bowiem zbyt otwarty. Dopiero w roku 2003 roku teren ten zajęła wilcza wataha, która przewędrowała z terenu Drawska Pomorskiego.

W roku 2008 wataha wilcza z Bornego Sulinowa rozdzieliła się i zasiedliła na terenie Nadleśnictwa Czarne , Człuchów i Niedźwiady (Przechlewo) . Aktualnie na terenie byłych woje wódz Koszalińskiego i Słupskiego (Pomorze Środkowe ) bytuje około 40 wilków ,około 15 osiadłych reszta to młode 2-3 letnie wilki poszukujące terenów do osiedlenia się.

Wiki nie stanowią zagrożenia dla ludzi , występują na tych terenach od wieków. Wilk jest w Polsce pod Ścisłą ochroną jego liczebność szacuje się na około 750 osobników w tym na zachodzie od Wisły około 100 osobników .

To piękne i inteligentne zwierzę powinno stać się stałym składnikiem naszej wspaniałej zachodniopomorskiej przyrody.

[nggallery id=22]

Zdjęcia uwolnienia wilka z sideł wykonane w lasach Bornego Sulinowa

Opracowanie: Kazimierz Weksej

Wykonanie: Krzysztof Wilczyński

 

Materiał i wilkach znaleziony w Internecie.

Radioaktywne wilki Czarnobyla

Tam gdzie nie może żyć człowiek natura świetnie daje sobie radę. Na ogromnym nuklearnym pustkowiu żyją watahy wilków tworząc struktury, które zniknęły z innych części Europy. Tutaj, tak jak kiedyś, mogą żyć i rozwijać się jak prawdziwe wilki.

[youtube t6sdQ59g_xg]