W 2014 roku mieszkańcy Szczecinka oddychali najgorszym powietrzem w województwie.

PM10

OCENA STANU ŚRODOWISKA W POWIECIE SZCZECINECKIM (źródło: Raport WIOŚ w Szczecinie za 2014 rok). W 2014 r. na obszarze powiatu szczecineckiego WIOŚ w Szczecinie wykonywał następujące badania monitoringowe: ciągłe pomiary automatyczne SO2, NO2, NO, NOx, pyłu PM10 oraz NH3 na Czytaj więcej …

Chcesz żyć krócej o co najmniej 10 miesiący?

infografika-cos-wisi-w-powietrzu

ZANIECZYSZCZONE POWIETRZE POWODUJE ŚMIERTELNE CHOROBY Pył obecny w powietrzu może zwiększać ryzyko zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób płuc i układu krążenia, a także zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworów – mówi profesor Wojciech Hanke, krajowy konsultant ds. zdrowia środowiskowego. Dlaczego czyste powietrze jest ważne dla zdrowia Czytaj więcej …