Roczna ocena jakości powietrza dla województwa zachodniopomorskiego za 2010 rok

Czym oddychamy w Szczecinku? Raport WIOŚ wiele wyjaśnia Roczna ocena jakości powietrza dla województwa zachodniopomorskiego za 2010 rok…

Jak wykazały przeprowadzone w 2010 roku pomiary na terenie województwa zachodniopomorskiego istotnym problemem są wysokie stężenia  pyłu  zawieszonego PM10 ,  benzo(a)pirenu  i ozonu.  Natomiast w rejonie oddziaływania wysokiego natężenia ruch samochodowego,  stężenia tlenków azotu rosną.Benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10 podlega rocznym ocenom jakości od 2007 roku. W szczecineckim powietrzu jest go za dużo i najwięcej w odniesieniu do innych miast naszego województwa. Już w 2007 roku notowaliśmy przekroczenia (norma 1ng/m3 ) -3,7 ng/m3 , w 2008 roku 4,8ng/m3 , w 2009 roku to już 8,2 ng/m3 i rok 2010 – 7,6 ng/m3. Reasumując poziom tego zanieczyszczenia utrzymuje się na wysokim poziomie. Znacznie lepiej  przedstawia się poziom b(a)p  w Koszalinie , czy  Szczecinie. W 2010 roku w Koszalinie to zaledwie 2,1ng/m3, natomiast w Szczecinie 2,9ng/m3. Odpowiedzialnych za tak zły stan powietrza w Szczecinku posądzono mieszkańców. Zdajemy sobie sprawę , że nie jesteśmy bez winy w końcu ogrzewamy nasze domy i to co wrzucimy do pieca nie jest bez znaczenia. Jednak odnosząc się chociażby do Szczecina wypadamy wręcz tragicznie. I tu zaczynają się schody, 10-razy więcej mieszkańców,  samochodów, w niedalekim sąsiedztwie Zakłady Chemiczne Police,  Elektrownia Dolna Odra i kto wie co jeszcze, a b(a)p nieznacznie przekroczony. Zresztą u nas palenisk domowych nie przybyło wręcz przeciwnie ludzie przestawiają się na alternatywne źródła energii , a w stosunku do 2007 roku poziom tej rakotwórczej substancji wzrósł o ponad 100%. Nie zgadzamy się z tym, że to my jesteśmy głównymi sprawcami tak wysokich przekroczeń benzo(a)pirenu , dlatego też podczas sesji sejmiku zachodniopomorskiego w Szczecinie przedstawiliśmy nasze argumenty odnośnie POP dla b(a)p (pełna relacja również na naszej stronie).

[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Strona z informacją[/tabtext] [tabtext]Zdjęcia[/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]Program Ochrony Powietrza dla strefy powiat szczecinecki przyjęty!!! Stało się to 8 marca 2011roku podczas Sesji Sejmiku w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie. Za przyjęciem głosowało 17 radnych PO i PSL, przeciw 11 radnych PIS i SLD, przy jednym głosie wstrzymującym się. W imieniu Stowarzyszenia TERRA głos zabrała Wiceprezes Pani Małgorzata Sobczyk , a w trakcie merytorycznej dyskusji wypowiadali się również Mirosław Pietruczuk, Krzysztof Sobczyk i Jacek Pawłowicz. Nie zabrakło głosów Radnych Sejmiku , Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i przedstawicieli firmy Ekometria z Gdańska.Przedstawiliśmy szereg konkretnych argumentów, na które nie uzyskaliśmy odpowiedzi. W ciągu trzech lat nie zrobiono nic aby Program POP w ostatecznej wersji wprowadzony w życie przyczynił sią do poprawy jakości szczecineckiego powietrza , czego również nie kryli jego autorzy. Jeszcze rok temu również podczas Sesji Sejmiku , kiedy było pierwsze podejście do przyjęcia POP oprócz nas głos zabrał Burmistrz Szczecinka i przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Szczecinku oraz Radny Sejmiku Pan Jerzy Dudź. Czytaj więcej…[/tab] [tab]Zdjęcia z sesji Sejmiku w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie. [nggallery id=12][/tab] [/tabcontent] [/tabs]

Wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 to kolejna zmora naszego powietrza i również w tym przypadku padają rekordy przekroczeń tego zanieczyszczenia. Jako przyczynę tego zanieczyszczenia WIOŚ podaje emisje powierzchniową związaną z indywidualnym ogrzewaniem mieszkań. Jednak na podstawie szczegółowej analizy dobowych stężeń PM10, uwzględniającej występujące w danym dniu warunki meteorologiczne (kierunek i prędkość wiatru), w niektórych przypadkach, stanowiących w sumie około 35% dni z przekroczeniami, za główną przyczynę tych przekroczeń uznana została emisja pyłu z zakładów należących do Grupy Krono. Obszar przekroczeń obejmuje centrum miasta  oraz teren położony względem niego na północny-zachód i południe, który zamieszkuje około 30 tyś ludności, czyli obszar gęsto zaludniony. Na terenie Szczecinka zanotowano przekroczenia pyłu zawieszonego PM10 przy ulicy Artyleryjskiej, gdzie jest zlokalizowany punkt pomiarowy. W 2010 roku było to  76 dni z przekroczeniami (może być tylko35), natomiast zaledwie jeszcze rok temu- 39 dni , a w roku 2008 -22 dni. W przypadku tego zanieczyszczenia również obserwujemy tendencję wzrostową i obecnie najwyższą w województwie zachodniopomorskim. Obecnie opracowywany jest już kolejny Program Ochrony Powietrza związany z przekroczeniami pyłu PM10.

Co jest jeszcze w naszym powietrzu? Szczecinecka mieszanka wybuchowa pod nazwą powietrze zawiera jeszcze amoniak , formaldehyd , glikole, fenole, WWA, metale ciężkie, tlenki siarki, azotu , węgla ………itd. W związku z obecnością na terenie naszego miasta instalacji (spalarnie) Borman I i Borman II , znając ten typ technologii i materiał jaki jest  spalany, z dużym prawdopodobieństwem możemy przypuszczać , że w naszym powietrzu obecne są dioksyny i furany. Niestety tak naprawdę to do końca nie znamy rodzaju wszystkich zanieczyszczeń i ich wielkości, gdyż na emitorach przemysłowych nie ma monitoringu ciągłego, a to co jest spalane w Bormanach to już całkiem inna historia!!!