Regulamin dodawania komentarzy.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami czytelników strony http://terra24.com.pl. SIS Terra nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Korzystania z funkcji dodawania, jest dobrowolne i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Celem wprowadzenia modułu „Dodawania Komentarzy” jest umożliwienie użytkownikom swobodnego wyrażania swoich opinii.

Użytkownik deklaruje, iż zapoznał się z  Regulaminem, oraz zobowiązuje się do:

– przestrzegania Regulaminu

– poszanowania praw innych użytkowników

– przestrzegania obowiązujących w RP przepisów prawa

– ponoszenia odpowiedzialności za treśc i formę komentarz