Posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska odbyło się w Warszawie 29.06.2011

Posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska odbyło się w Warszawie 29 czerwca 2011 roku zwołanej na wniosek Posła Czesława Hoca. Zaproszeni zostali przedstawiciele ministerstwa środowiska, GIOŚ , WIOŚ, marszałek , wojewoda , przedstawiciele TERRY oraz Kronospanu. Z jednej strony źle się stało , że szczecineckiego problemu nie udało się rozwiązać na szczeblu lokalnym, a przede wszystkim wojewódzkim w trakcie prawie 2-letniej działalności stowarzyszenia TERRA i działań jakie w tym okresie były podejmowane. Z drugiej strony to dobrze, że sprawa ma ciąg dalszy i chyba tak można powiedzieć, że poprzez Brukselę trafiła do Warszawy bo tam właśnie jesienią ubiegłego roku została złożona Petycja. Niezwykle trudno jest przedstawić szczecinecki problem w kilku zadaniach, ba nawet jest to niemożliwe, dlatego też dla wszystkich posłów opracowane zostały przez SIS TERRA materiały , które w sposób rzeczowy i jasny przedstawiały najistotniejsze fakty. Pragnę podkreślić, że informacje w nich zwarte a dotyczące przekroczeń stężeń wartości dopuszczalnych w naszym powietrzu oparte zostały o wyniki pomiarów Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i szczecinecki Sanepid.

W takcie posiedzenia z naszej strony zostały przedstawione informacje o przekroczeniach formaldehydu, pyłu PM10 i benzo(a)pirenu w szczecineckim powietrzu. Zwróciliśmy uwagę na bulwersujące działania Marszałka , które podjął w ostatnim okresie m. in. wydając pozwolenia na zwiększoną emisję amoniaku, formaldehydu i pyłów do naszego powietrza. Mówimy o niebagatelnych ilościach- amoniak 913 ton/rok, formaldehyd 227 ton/rok pył ogółem 1569 ton/rok, dwutlenek azotu 1557 ton/rok. Daje nam to 4 266 ton rocznie , czyli ponad 11 ton zanieczyszczeń dziennie. Jest to sprzeczne z prawem przy już obecnie występujących przekroczeniach standardu jakości powietrza w Szczecinku. Utajnienie przez Marszałka opinii niezależnego eksperta dr Paterkowskiego odnośnie wpływu zakładów Kronospan na środowisko, jest kolejnym zastanawiającym posunięciem Marszałka.

W momencie , gdy sprawa została nagłośniona , na posiedzeniu Komisji usłyszeliśmy od przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, że zostaną nam udostępnione tylko fragmenty opinii , co jeszcze bardziej jest zastanawiające i niezgodne z Prawem Ochrony Środowiska. Pan Marszałek zapomniał , że z końcem czerwca powinien być uchwalony Programu Ochrony Powietrza w związku z przekroczeniami pyłu PM10 w Szczecinku .

Zupełnie niezrozumiała była dla nas postawa Burmistrza Szczecinka i Posła Suchowiejki, którzy niemalże zaprzeczyli jakoby w Szczecinku był jakikolwiek problem z jakością powietrza. Brak merytorycznej dyskusji i próba rozmydlenia tematu ze strony tych Panów była zupełnie nie zrozumiała, a jednocześnie dała odpowiedź, dlaczego się tu znaleźliśmy.  Z takim podejściem władz lokalnych nie sposób rozwiązać tego problemu.

To dobrze , że posiedzenie komisji się odbyło , gdyż jest to kolejny krok do przodu . W materiałach przygotowanych dla członków Komisji Ochrony Środowiska zostały jasno wyartykułowane nasze propozycje , które wprowadzone w życie przyczyniłyby się do poprawy obecnej sytuacji.  Jak do tego podejdą Posłowie czas pokaże. Nie zostało go jednak zbyt dużo!!!!!! Następnym krokiem będzie Bruksela. Jeśli w najbliższym czasie nic pozytywnego dla mieszkańców się nie wydarzy , to osobiście tam pojedziemy. Ścieżkę częściowo już przetarli Pan Europoseł T. Cymański i M. Gróbarczyk . To czym oddychamy nie pozostaje bez wpływu na nasze zdrowie i życie, dlatego jest o co walczyć. Ci, którzy bagatelizują obecnie problem biorą na swoje barki ogromną odpowiedzialność.

[nggallery id=20]

Relacja z posiedzenia Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska cz. I

Relacja z posiedzenia Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska cz. II

źródło relacji: TV Zachód.