Podsumowanie protestu mieszkańców

„Kiedy ludzie boją się swojego rządu, to się nazywa tyranią, ale kiedy rząd boi się ludzi, to nazywa się wolnością.”

Thomas Jefferson

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Terra dziękuje mieszkańcom Szczecinka za liczny udział w Manifestacji , która odbyła się 16 lipca 2011 roku przy markecie Sano.

Protest skierowany był przeciw działaniom Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, który odmówił mieszkańcom Szczecinka udostępnienia informacji na temat stanu środowiska w którym żyją, a także przeciwko jego zaniechaniom w sprawach ekologicznych naszego miasta, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Pomimo licznych prób jakie podjęło Stowarzyszenie marszałek odmówił spotkania się z jego przedstawicielami. Zignorował również argumenty merytoryczne, które niejednokrotnie przedstawiane były w korespondencji do niego. Brak dialogu i współpracy , bulwersujące decyzje i próba rozmydlenia problemu stała się podstawą do podjęcia bardzo trudnej decyzji o radykalnej formie protestu i dalszych działań , które już w niedługim czasie będą realizowane.

Nie udało się uniknąć przykrych niespodzianek, które wprowadziły spore zamieszanie. Otóż na stronie internetowej TV Gawex zamieszono nieprawdziwą informację, że planowana manifestacja się nie odbędzie. Nikt z tej telewizji nawet się nie pofatygował aby zasięgnąć informacje na ten temat u źródła, czyli w zarządzie SIS Terra. Wydaje się, że wszystko po to aby mieszkańców naszego miasta wprowadzić w błąd.

Do dnia dzisiejszego również nie dotarła na adres Stowarzyszenia korespondencja od Pana Burmistrza , który w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zakazał manifestacji. Informacja podana w mediach nie jest wiążąca. Pan Burmistrz zakazał manifestacji przeciw działaniom Marszałka , zapominając, że zwiększone ilości formaldehydu, amoniaku, tlenków azotu i pyłu zawieszonego jakie zafundował nam marszałek w nowych pozwoleniach mogą bardziej zaszkodzić niż przejście po pasach. Mówimy o niebagatelnych ilościach bo prawie 11 ton zanieczyszczeń dziennie.

Wracając do przebiegu samej „blokady” chcielibyśmy złożyć szczególne podziękowania Policji, która w sposób profesjonalny zadbała o bezpieczeństwo zarówno protestujących jak i zmotoryzowanych. Właśnie dzięki ich obecności udało się zminimalizować zagrożenie wynikające z prowokacji ze strony pracownika firmy Kronospan, który usiłował samochodem wymusić przejazd przez pasy blokowane przez mieszkańców. Na szczęście interwencja policjanta powstrzymała go od tego. Skończyło się na stłuczonej tylnej lampie, po dziwnym manewrze cofania pojazdu. Najwyraźniej kierowca usiłował wprowadzić zamieszanie. To chyba tego typu zdarzenia miał Pan burmistrz na myśli, argumentując w mediach odmówienie mieszkańcom prawa do demonstracji. Czy to był przypadek? Niech każdy sobie sam odpowie.

W nawiązaniu do słów Thomasa Jeffersona zastanawiamy się nad wolnością mieszkańców miasta Szczecinka, którzy mają tak mało swobody do wyrażenia prawdy….

[box type=”download”]Ściągnij PDF – List otwarty do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego[/box]

 Szczecinek 11.07.2011r.

List otwarty do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Panie Marszałku, z przykrością stwierdzamy , że, pomimo licznych prób, jakie zostały podjęte przez Stowarzyszenie, nie chciał Pan spotkać się z nami. Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska w Warszawie , na które również był Pana zaproszony , a na które Pan nie przybył , było okazją do podjęcia próby merytorycznej dyskusji. Z jakiej przyczyny Pan z tego nie skorzystał- można snuć tylko domysły. Oddalanie odpowiedzi na pytania członków Stowarzyszenia nie jest rozwiązaniem problemu, a wręcz przeciwnie, rodzi poważne konsekwencje. W ocenie Stowarzyszenia SIS TERRA ostatnie Pana decyzje są nie tylko niezrozumiałe, ale i bulwersujące i na pewno niepodyktowane troską o bezpieczeństwo mieszkańców Szczecinka. Zignorował Pan nasze merytoryczne argumenty, które niejednokrotnie przedstawialiśmy w korespondencji do Pana. Również zignorował Pana argumenty Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który w pismach ostrzegał o możliwości wystąpienia przekroczeń standardu jakości powietrza przez 24- godzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10 – odpowiednio w roku 2009, 2010 i 2011. Dlaczego nie podejmuje Pan działań , które zmierzałyby do poprawy obecnej sytuacji? To właśnie Pan ma w ręku niezbędne narzędzia. W takim przypadku obowiązki Sejmiku Województwa i Marszałka reguluje art. 92 i 93 Prawa Ochrony Środowiska, z którego Pan nie skorzystał. Co więcej, w obliczu przekroczeń formaldehydu, benzo(a)pirenu i pyłu zawieszonego PM10 w szczecineckim powietrzu w lutym 2011 roku wydaje Pan nowe decyzje dla zakładów Kronospan. W decyzjach znajdujemy ogromne ilości pyłu oraz amoniaku, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki, a więc substancji, które w wyniku reakcji mogą znacząco zwiększyć stężenia pyłów drobnych w powietrzu w stosunku do stanu bieżącego. Panie Marszałku, mówimy o niebagatelnych ilościach zanieczyszczeń – amoniak 913 ton/rok, formaldehyd 227 ton/rok, pył ogółem 1569 ton/rok, dwutlenek azotu 1557 ton/rok. Daje nam to 4 266 ton rocznie , czyli ponad 11 ton zanieczyszczeń dziennie. Jest to sprzeczne z prawem przy już obecnie występujących przekroczeniach standardu jakości powietrza w Szczecinku. Kolejna kwestia, to utajnienie przez Pana opinii niezależnego eksperta, dr Paterkowskiego odnośnie wpływu zakładów Kronospan na środowisko, której treści do dnia dzisiejszego nie znamy. W momencie , gdy sprawa została nagłośniona , na posiedzeniu Komisji usłyszeliśmy od przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, że zostaną nam udostępnione tylko fragmenty opinii , co jeszcze bardziej jest zastanawiające i niezgodne z Prawem Ochrony Środowiska.

Zostaliśmy również zapewnieni , że opinia jest dobra. Dlatego się pytamy, skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle i nam się jej nie udostępnia? Panie Marszałku, dlaczego zapomniał Pan o fakcie , że Program Ochrony Powietrza w związku z przekroczeniami pyłu PM10 w Szczecinku powinien już być uchwalony do końca czerwca, a przedstawiony do konsultacji społecznych w marcu tego roku. Poprzedni dla benzo(a)pirenu został opóźniony o 3 lata i pomimo argumentów Stowarzyszenia i mieszkańców uchwalony wbrew zdrowemu rozsądkowi. Jak to jest , że o zwiększeniu emisji zanieczyszczeń dla koncernu Kronospan Pan nie zapomniał a o POP dla PM10, gdzieś Panu umknęło ? Wydając te kontrowersyjne dla mieszkańców decyzje w przypadku ich cofnięcia naraził Pan być może Państwo Polskie na wysokie odszkodowania.

Panie Marszałku, domagamy się konkretnych działań z Pańskiej strony , gdyż w tej sprawie to właśnie Pan jest najważniejszą , bo decyzyjną osobą. Dlatego też kategorycznie domagamy się cofnięcia ostatnich decyzji , zwiększających poziom emisji. Monitoringu ciągłego na emitorach zakładu, badań około zakładowych w celu poznania wielkości i wpływu zanieczyszczeń na organizmy żywe. Udostępnienia w całości opinii niezależnego eksperta dr Paterkowskiego, zaprzestania spalania odpadów niebezpiecznych zawierających kleje w instalacjach nie spełniających standardów (Borman I i Borman II).

Panie Marszałku, Pańska bierność w tej sprawie i brak konkretnych działań może przyczynić się do zaostrzenia i eskalacji niepokojów społecznych wśród mieszkańców Szczecinka.

Zarząd SIS TERRA

 

[nggallery id=24]