Podpis przeciwko spalarni!

Mieszkańcy Szczecinka,

Trzy lata temu udało się  NAM, MIESZKAŃCOM SZCZECINKA powstrzymać planowaną w Kronospanie  budowę SPALARNI nie spełniającej norm dla spalania odpadów zawierających kleje. Wielu z nas poprzez złożenie podpisu pod petycją, aktywnie przyczyniło się do  zwycięstwa mieszkańców nad , POMYSŁEM  będącym zagrożeniem dla zdrowia i życia nas wszystkich. Udało nam się wspólnie powstrzymać dalszą degradacje powietrza w Szczecinku. Jak czyste i zdrowe mamy obecnie powietrze niech świadczą dwa programy ochrony powietrza dla rakotwórczego pyłu PM10 ibenzo(a)pirenu, gdyby w Polsce tak jak w Europie Zachodniej była norma dla rakotwórczego formaldehydu to mieli byśmy kolejny program.  W grudniu  2012 roku, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia dowiedzieliśmy się, że firma  Kronospan złożyła ponownie wniosek na budowę spalarni. Natomiast konsultacje społeczne zaplanowano w okresie świąteczno-noworocznym licząc najwyraźniej na małe zainteresowanietym tematem w obawie o protesty mieszkańców.

TAK,  WRACA GROŹBA BUDOWY SPALARNI NA TERENIE FIRMY KRONOSPAN !!! Tym razem  SPALARNIĘ nazywa  się  generatorem gorącego powietrza.  Bez względu na to jak to nazwiemy,  planowana jest budowa spalarni w technologii rusztowej, w której planowane jest spalanie  między innymi pyłu ze szlifowania płyt wiórowych, który nie jest biomasą!!!Na ten temat bardzo jasno wypowiedział się Minister Środowiska, Pan prof. Adam Grochowalski z Politechniki Krakowskiej, RDOŚ i inni naukowcy z którymi współpracujemy –twierdząc, że odpady z płyt wiórowych nie są biomasą, gdyż zawierają znaczne ilości kleju, utwardzaczy itp. Planowana moc tej spalarni to 45 MW,czyli moc, która zabezpieczyłaby potrzeby energetyczne ponad połowy mieszkańców Szczecinka. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją planuje się elektrofiltr, który będzie wykorzystywany tylko dla celów technologicznych, tak aby zmniejszyć  ilość  pyłu w gorącym powietrzu wtłaczanym do… suszarni. To nie będzie elektrofiltr neutralizujący szkodliwe związki wydostające się z kominów spalarni!!!!

Nie ma i nie będzie zgody na budowę spalarni w technologii rusztowej na terenie firmy Kronospan. Odpady niebezpieczne, które planuje się spalać  wymagają budowy specjalistycznej spalarni tzn. instalacja musi spełniać wszystkie standardy emisyjne, a co istotne monitoring ciągły na emitorach, tak aby można było kontrolować co i w jakich ilościach emitowane jest do powietrza.Konsekwencje powstania tej spalarni poniosą mieszkańcy Szczecinka i okolic, a jakie to będą konsekwencje to Burmistrz jako onkolog powinien zdawać sobie z tego sprawę. Każdy z nas może aktywnie włączyć się w akcje powstrzymania budowy tej spalarni. Na terenie miasta w podanych poniżej miejscach będzie można złożyć swój podpis, przeciw budowie spalarni. To my mieszkańcy zadecydujmy jakim powietrzem mamy oddychać. Nie pozwólmy na to aby ktoś szykował nam i naszym dzieciom tak tragiczny los. Mamy prawo i obowiązek walczyć o swoje prawo do życia w czystym i zdrowym środowisku.

Jeżeli firma Kronospan twierdzi, że ta inwestycja  będzie  ekologiczna, że nie będzie wpływała negatywnie na jakość powietrza w Szczecinku, to czemu nie zostanie na kominach zainstalowany monitoring ciągły? Dlaczego Kronospan boi się instalacji tego monitoringu, jak diabeł święconej wody?  Na to pytanie niech każdy z Państwa sobie sam odpowie.

Nie bądźmy obojętni,  prędzej czy później wszyscy możemy ponieść  zdrowotne konsekwencje tego nieodpowiedzialnego pomysłu.

Tu można złożyć swój podpis sprzeciwu :

-Domek Chleba Saturn ul. 28 lutego 56

-Sklep Warzywniczy ul.28 lutego 52

-Apteka Vademecum ul. Spółdzielcza

-Sklep firmowy piekarni Saturn ul. Wyszyńskiego

-Apteka pod Lwem ul. 9-go Maja

-Sklep Metal ul. 9-go Maja 22-24

-Apteka Nova Centrum Bohaterów Warszawy 43

-Sklep Piekarnia Saturn ul. Bohaterów Warszawy 44

-Apteka Przy Szpitalu ul. Kościuszki 38

-Sklep Piekarnia Saturn Osiedle Zachód