Pismo z dnia 31.05.2011 – Palące problemy mieszkańców Szczecinka.

Szanowni Państwo ,

W załączonych plikach przesyłamy zdjęcia tego czym oddychają mieszkańcy Szczecinka (woj. zachodniopomorskie). Zdjęcia były robione wczoraj 30 maja 2011 ok. godz. 20:30 po licznych telefonach mieszkańców. Sytuacja na nich przedstawiona idealnie pokrywa się z wynikami pyłu PM 10 na stacji on-line, która jest zlokalizowana na terenie przedszkola (stacja prowadzona przez WIOŚ zachodniopomorski). Sytuacja taka ma miejsce, gdyż firma Kronospan funkcjonuje na pozwoleniach wydanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, które przewidują tak wysoką emisję zanieczyszczeń do atmosfery miasta , która musi i faktycznie jest szkodliwa dla mieszkańców. Jest tam między innymi pozwolenie na spalanie odpadów zawierających kleje w urządzeniach do tego nie przeznaczonych (nie spełniających standardów- typu Borman). Jest to sprzeczne z prawem Polskim i Unijnym!!!

Niepokojące jest to, co wynika z ustaleń zachodniopomorskiego WIOŚ, że zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego znak: K-SR-Ś-5/6620/10-6/04 z dnia 16 września 2004r. wydano pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla Kronospanu Szczecinek Sp. z o.o.  zezwalając na odzysk metodą R1 – wykorzystania jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii, następujące ilości odpadów o kodach:

03 01 82 – osady z zakładowych oczyszczalni ścieków w ilości – 850 ton/rok

03 01 05 – trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa w ilości – 2 200 ton/rok

03 01 05 – pył ze szlifowanych płyt w ilości – 42 100 ton/rok ZAWIERA KLEJE !!!

03 01 05 – odsort z sit w ilości – 9 000 ton/rok

03 01 05 – laminat z krawędziowania płyt laminowanych w ilości – 55 ton/rok

15 01 01 – zaimpregnowany papier dekoracyjny w ilości – 14 ton/rok

19 08 14 – szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków w ilości – 20ton /rok

19 08 04– zawartość piaskowników w ilości – 8 ton/rok

Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego znak: K-SR-Ś-5/6620/17-2/05 z dnia 16 września 2005r., zmieniającą decyzję K-SR-Ś-5/6620/10-6/04 z dnia 16 września 2004r., dopuszczono dodatkowo odzysk metodą R1 odpadów o kodzie:

08 04 10 – odpadowe kleje i szczeliwa w ilości: 445 ton/rok

Kronospan Szczecinek w kotłach Bormann I i Bormann II wytwarza ciepło technologiczne spalając niebezpieczne odpady zawarte w „biomasie”

W roku 2008, zgodnie z informacją zawartą w zbiorowym zestawieniu danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów oraz sposobie gospodarowania w Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. nimi poddano odzyskowi R1 następujące rodzaje i ilości odpadów:

03 01 82 – osady z zakładowych oczyszczalni ścieków w ilości – 153ton/rok

W załączonych plikach jest również odczyt z pomiarów ze stacji on-line dla pyłu PM10. Norma – do 50 µg/m3 , a wczoraj w godz. od 18:00 do 8:00 rano dnia następnego występowały drastyczne przekroczenia.

Marszałek woj. zachodniopomorskiego bagatelizuje problemy naszego miasta. Oburza nas fakt, że nie weryfikuje pozwoleń, które są przyczyną istniejących w mieście uciążliwości . To skandal, że w XXI wieku pod przykrywką „prawa” skazuje się ludzi na życie w tak uciążliwym i toksycznym środowisku. Do tej pory władze bagatelizują problem , poczynając od lokalnych, a kończąc na centralnych . Dlatego my mieszkańcy Szczecinka nie będziemy bierni w obecnej sytuacji i podejmiemy kroki w obronie swoich praw, praw do życia w czystym i zdrowym środowisku.

31 maja 2011r w godzinach rannych ponownie do SIS TERRA rozdzwoniły się telefony z prośbą o interwencję w wiadomej sprawie. Osoby , które się do nas zgłosiły uskarżały się na pieczenie oczu, duszności i brak śliny w ustach.

[nggallery id=16]

Z poważaniem

Zarząd SIS TERRA

Relacja z lokalnej TV Zachód:

Mieszkańcy nie tylko dzielnic położonych w centrum miasta oraz na wschód i południe od niego, również osiedla Zachód, w poniedziałek odczuwali pieczenie oczu, duszności i brak śliny w ustach.  Zaalarmowano Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Terra, które powiadomiło o tym fakcie wiele instytucji i urzędów. Ten smog miał zniknąć z powietrza do końca maja, tymczasem nie tylko nie znika, ale pojawia się coraz intensywniej. To co działo się w poniedziałek wieczorem idealnie pokrywa się z wynikami pyłu PM 10 na stacji on-line zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej. W ciągu roku średnie dobowe dopuszczalne stężenie pyłu PM10 w powietrzu (50 µg/m3) nie powinno przekraczać 35 dni. Jeżeli przekracza to dla danego obszaru opracowuje się Program Ochrony Powietrza. No i na szczęście opracowują. Szczecinek normę za 2011 rok już wykonał dokładnie 11 maja. To był 35 dzień z poziomem pyłu PM10 wyższym niż dopuszczalna dobowa dawka. Najwięcej dni z przekroczeniami zaliczyliśmy w styczniu – 13, w lutym tych dni było 11, a najwyższa dobowa dawka PM10 wyniosła aż 154 µg/m3. Nieco lepiej było w kwietniu – 5 dni z przekroczeniami.

Film dostępny tutaj:

Źródło: http://aktualnosci.tvzachod.pl/informacje.php?sh=11060107