Petycja do UE

W drugiej połowie października 2010 roku została wysłana Petycja do Komisji Europejskiej w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Szczecinku. Pod Petycją podpisało się 2413 mieszkańców naszego miasta. Podpisy zostały zebrane w ciągu trzech dni. Do Petycji zostały dołączone dokumenty , zdjęcia i film – przedstawiające problem zanieczyszczenia środowiska w Szczecinku.