Pan Profesor Adam Grochowalski w Szczecinku

Pan Profesor Adam Grochowalski w Szczecinku. Wybitny autorytet naukowy doceniany nie tylko w Polsce ale i na świecie. Przyjechał do Szczecinka na zaproszenie Stowarzyszenia TERRA aby wypowiedzieć się odnośnie planowanej elektrociepłowni w Szczecinku. Pan Prof. Adam Grochwalski specjalizuję się w badaniach w zakresie oznaczania śladowej ilości szkodliwych, organicznych związków chemicznych w tym głównie: dioksyn, PCB, polibromowanych eterów difenylowych itd. W pracy wykorzystuję techniki chromatografii gazowej, cieczowej oraz spektrometrii mas. Tematem jego badań są również: metody przygotowania próbek do analiz śladowych, metody pasywne w oznaczaniu zanieczyszczeń organicznych powietrza i wody, techniki spalania odpadów, współspalania odpadów w urządzeniach energetycznych i cementowniach, pomiary emisji zanieczyszczeń – w tym dioksyn. Jest kierownikiem Zakładu Chemii Analitycznej i Laboratorium Analiz Śladowych Politechniki Krakowskiej, które w sierpniu 2006 uzyskało akredytację PCA w zakresie oznaczania dioksyn i PCB. Laboratorium współpracuje z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Od 1996 roku jest głównym organizatorem międzynarodowej konferencji Dioksyny w Przemyśle i Środowisku.

Pan Prof. Adam Grochowalski został zaproszony przez Stowarzyszenie Terra do Szczecinka w związku z postępującym zanieczyszczeniem powietrza oraz planowaną elektrociepłownią. Pan Profesor jest pracownikiem naukowym Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej i już od pewnego czasu współpracuje ze Stowarzyszeniem. W dniu 18.12.2009r. odbyło się spotkanie z naszym gościem na które zaprosiliśmy marszałka, burmistrza, starostę, przedstawicieli Kronospanu, przedstawicieli WIOŚ i szczecineckiego Sanepidu. W trakcie spotkania rozstrzygnięta została sporna kwestia interpretacji biomasy. Ostatecznie Pan Profesor zdecydowanie podtrzymał swoje stanowisko, że odpady zawierające kleje nie można traktować jako „czystą biomasę”, a są to odpady niebezpieczne i jeśli miałyby być spalane to instalacja musi spełniać wszystkie standardy. Musi to być instalacja do współspalania, gdzie spalana byłaby biomasa i odpady niebezpieczne a to znacznie podnosi koszty samej instalacji i późniejszej eksploatacji. Pan Profesor wyraził również zastrzeżenie co do możliwości uzyskania zakładanej mocy planowanej elektrociepłowni. Otóż jego zdaniem ze względu na dużą wilgotność materiału (z czystej biomasy) uzyskanie takiej mocy cieplnej będzie niemożliwe. Można to uzyskać jedynie spalając wysokokaloryczne odpady poprodukcyjne. Pan Profesor poruszył również kwestię uciążliwości odorowych jakie występują w Szczecinku. Jego zdaniem jest to poważny problem, gdyż bezpośrednio dotyczy mieszkańców tego terenu. Uciążliwości zapachowe mogą być nie tylko uciążliwe ale również niewskazane dla naszego zdrowia. Najważniejsze, że można je zlikwidować poprzez odpowiednie inwestycje w zakładzie. Dlatego też zdaniem Pana Profesora należy zbadać w powietrzu występowanie substancji organicznych w postaci tzw. całkowitego węgla organicznego, czyli różne rozpuszczalniki. Nasz ekspert podważył również wiarygodność wyników pomiarów benzo(a)piranu na emitorach punktowych , które przeprowadził WIOŚ ze Szczecina w sierpniu 2009 roku w Kronospanie. Jego zdaniem powinny zostać powtórzone, gdyż obecnie w jego ocenie również po wyjaśnieniach WIOŚ są niewiarygodne. W trakcie spotkania poruszony został również problem „znikającej” hałdy i nielegalnego składowiska odpadów przy ul. Leśnej. Spotkanie miało charakter merytorycznej dyskusji. Kwestie sporne rozstrzygane były przez Pana Profesora. My jako członkowie Stowarzyszenia otrzymaliśmy potężną dawkę informacji , którą w niedługim czasie wykorzystamy w walce o „czyste powietrze” w Szczecinku.

[learn_more caption=”Informacja” state=”open”]Pan Prof. Adam Grochwalski specjalizuję się w badaniach w zakresie oznaczania śladowej ilości szkodliwych, organicznych związków chemicznych w tym głównie: dioksyn, PCB, polibromowanych eterów difenylowych itd. W pracy wykorzystuję techniki chromatografii gazowej, cieczowej oraz spektrometrii mas. Tematem jego badań są również: metody przygotowania próbek do analiz śladowych, metody pasywne w oznaczaniu zanieczyszczeń organicznych powietrza i wody, techniki spalania odpadów, współspalania odpadów w urządzeniach energetycznych i cementowniach, pomiary emisji zanieczyszczeń – w tym dioksyn. Jest kierownikiem Zakładu Chemii Analitycznej i Laboratorium Analiz Śladowych Politechniki Krakowskiej, które w sierpniu 2006 uzyskało akredytację PCA w zakresie oznaczania dioksyn i PCB. Laboratorium współpracuje z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Od 1996 roku jest głównym organizatorem międzynarodowej konferencji Dioksyny w Przemyśle i Środowisku.[/learn_more]

Galeria ze spotkania

[nggallery id=2]

Film ze spotkania

1/3

[youtube 5RU2q6iG8_g]

2/3

[youtube 5qljbRN3Eck]

3/3

[youtube XHu51yLFe6o]

Film ze spotkania z Panem Profesorem Adamem Grochowalskim w Szczecinku. Wybitny autorytet naukowy doceniany nie tylko w Polsce ale i na świecie. Przyjechał do Szczecinka na zaproszenie Stowarzyszenia TERRA aby wypowiedzieć się odnośnie planowanej elektrociepłowni w Szczecinku. Za udostępnienie filmu dziękujemy TV