Oświadczenie SIS TERRA

W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję zapoznać się  z pismem z Ministerstwa Zdrowia informującym o danych epidemiologicznych z zakresu zachorowalności i umieralności na niektóre choroby nowotworowe mieszkańców powiatu szczecineckiego. Była to odpowiedź na interpelacje Pana Posła Czesława Hoca.  Na terenie powiatu szczecineckiego w porównaniu do całego kraju, statystycznie  mamy  o ok 40% (37,1% dla mężczyzn i 46,2% dla kobiet) większe zagrożenie życia z powodu nowotworów złośliwych oskrzela i  płuca. Prawdę mówiąc , nie jesteśmy tym  zaskoczeni .  Na terenie Szczecinka mamy przekroczenianorm czystości powietrza w przypadku rakotwórczego Benzo(a)pirenu, rakotwórczego Pyłu PM10 i przekroczoną wartość dopuszczalną  rakotwórczego formaldehydu. Z drugiej strony mamy uchwalone Programy  Ochrony Powietrza dla Benzo(a)pirenu i Pyłu PM10 , które można krótko  nazwać – bublami ukrywającymi rzeczywiste źródła zanieczyszczeń. To czym oddychamy ma wpływ na nasze zdrowie i życie, o tym mówiliśmy już wcześniej  i nadal głośno będziemy to powtarzać. Zaskoczyła nas natomiast, a nawet zaszokowała postawa władz lokalnych. Po uzyskaniu  takich informacji burmistrz miasta powinien  zareagować szybko i odpowiedzialnie (o co zresztą apelowaliśmy na konferencji prasowej) , a jak było to każdy z nas widział i słyszał.Mamy  nadzieję, że władze lokalne zaprzestaną wprowadzać zamęt informacyjny. Prosimy nie wprowadzać mieszkańców w błąd. Rzetelną informację na temat chorób nowotworowych w powiecie szczecineckim możemy uzyskać jedynie na podstawie analizy danych o UMIERALNOŚCI, co potwierdza pierwsze pismo z Ministerstwa. Dane o zachorowalności wprowadzają w błąd, gdy ktoś  np. zachoruje na nowotwór i leczy sią w Bydgoszczy to jego choroba będzie przypisana w statystykach dla tego miasta. Poza tym szpital szczecinecki dopiero od 2010 roku (?!) zaczął przekazywać swoje dane do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Tak więc powoływanie się na te dane  są  brzydką  próbą rozmydlenia rzeczywistego obrazu i to przez lekarza onkologa.

Cały problem ktoś stara się skierować na dyskusję podważającą (?!) treść pisma z Ministerstwa Zdrowia i bagatelizowanie problemu.

Najważniejszą sprawą w chwili obecnej jest powołanie Zespołu d./s oceny umieralności z powodu chorób nowotworowych mieszkańców pow. szczecineckiego. O to wystąpił już Pan Poseł Czesław Hoc do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza i Ministra Środowiska Marcina Korolca. Zasugerował również aby w skład tego zespołu weszli odpowiedni specjaliści z Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Środowiska oraz przedstawiciele Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, a także Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej- Curie. Mamy nadzieję że tak się stanie i to w krótkim czasie, w przeciwnym razie jako członkowie Stowarzyszenia TERRA  i  lokalna  społeczność  będziemy się tego głośno domagać .

Apelujemy do władz  lokalnych a w szczególności do  Burmistrza i Starosty  o wsparcie  inicjatywy Posła Hoca, bo przecież zdrowie i życie mieszkańców, a  w szczególności naszych dzieci   jest rzeczą najcenniejszą .

Zarząd SIS TERRA

Burmistrz osobiście oraz poprzez swojego rzecznika proponował mieszkańcom wejście na stronę Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, działającego w Centrum Onkologii w Warszawie, gdzie samemu można wszystko sprawdzić.

Poniżej link:

[button link=”http://www.onkologia.org.pl” color=”red”]http://www.onkologia.org.pl[/button]

Oczywiście sprawdziliśmy i okazało się że…

W latach 2000 – 2004 (okres  5 lat)  w powiecie szczecineckim mieliśmy 11,6 zgonów na białaczkę limfatyczną w przeliczeniu  na 100 tys. mieszkańców.

Dało nam to (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców)  

1,4 razy  większą  ilość zgonów w powiecie szczecineckim w porównaniu do  województwa zachodniopomorskiego

1,2 razy większą ilość zgonów w porównaniu do  Szczecina , oraz  

1,2 razy mniejsząw porównaniu  do całej Polski !!!!!.

W latach 2005-2009 (okres kolejnych  5 lat) w powiecie  szczecineckim  mieliśmy  już

21,8 zgonów na białaczkę limfatyczną w przeliczeniu  na 100 tys. mieszkańców.  

Dało nam to( w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców) 

2,1 razy  większą ilość zgonów w powiecie szczecineckim w porównaniu do województwa zachodniopomorskiego

2,2 razy większą ilość zgonów w porównaniu do Szczecina, oraz 

1,4 razy większą  w porównaniu do całej Polski.

Analizując powyższe wyniki można stwierdzić,że w latach 2005-2009 w powiecie szczecineckim nastąpił prawie dwukrotny wzrost zgonów na białaczkę limfatyczną w stosunku do lat 2000–2004. Takiej tendencji wzrostowej nie obserwujemy w Szczecinie, w województwie, ani w Polsce ogółem Możemy mieć obawy, że tendencja wzrostowa utrzyma się w kolejnych latach. Dlatego konieczne jest powołanie  Zespołu specjalistów ds. oceny umieralności na choroby nowotworowe w powiecie szczecineckim, aby ostatecznie wyjaśnić ten problem.

Nie zmarnujmy tego czasu.  Chcemy znać prawdę!

Poniżej wyliczenia na podstawie danych z:

[button link=”http://www.onkologia.org.pl” color=”red”]http://www.onkologia.org.pl[/button]

Zgony na białaczkę limfatyczną w latach 2000- 2004

 • w powiecie Szczecineckim 9 zgonów (77 811 mieszkańców)
 • w Szczecinie 40 zgonów (400 952 mieszkańców)
 • w województwie 137 zgonów (1 691 059 liczba mieszkańców)
 • Polska 5173 zgony (38 115 967 mieszkańców)
Daje nam to:
 • w powiecie Szczecinek 1 zgon na 8645 osób / na 100 000 osób – 11,6 zgonów
 • w Szczecinie 1 zgon na 10 024 osoby / na 100 000 osób – 9,9 zgonów
 • w województwie 1 zgon na 12 343 osoby / na 100 000 osób – 8,1 zgonów
 • w Polsce 1 zgon na 7368 osób / na 100 000 osób – 13,6 zgonów

Zgony na białaczkę limfatyczną w latach 2005- 2009

 • w powiecie Szczecineckim 17 zgonów (77 811 mieszkańców)
 • w Szczecinie 40 zgonów (400 952 mieszkańców)
 • w województwie 177 zgonów (1 691 059 liczba mieszkańców)
 • Polska 5929 zgony  (38 115 967 mieszkańców)
 • w powiecie Szczecinek 1 zgon na 4577 osoby / na 100 000 osób – 21,8 zgonów
 • w Szczecinie 1 zgon na 10 024 osoby / na 100 000 osób – 9,9 zgonów
 • w województwie 1 zgon na 9554 osób / na 100 000 osób – 10,5 zgonów
 • w Polsce 1 zgon na 6429 osób / na 100 000 osób – 15,6 zgonów

 

3 odpowiedzi do “Oświadczenie SIS TERRA”

 1. Burmistrz, lekarz onkolog i…. zamiatanie pod dywan tak ważnych statystyk. Kiedyś na szczecineckim cmentarzu (tym nowym ) będzie stał po środku nagrobek z napisem : „Tu leży lekarz onkolog cześć jego pamięci a wokół jego pacjenci”

 2. Czyje interesy reprezentuje burmistr? jako mieszkańcy miasta czujemy się zagrożeni i mamy prawo domagać się respektowania naszych praw do życie w czystym środowisku. Swoją drogą co można powiedzieć o burmistrzu, lekarzu i człowieku który tak kompromituje się swoimi wypowiedziami. Osobiście brzydzę się tym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.