Informacja odnośnie ul. Leśnej w Szczecinku

W związku z naruszającą prawo sprzedażą częścią drogi Leśnej przez Powiat Szczecinecki na rzecz Kronotex Sp. z o.o. w Mielcu, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych TERRA zawiadomiło o rażącym naruszeniu prawa organy nadzoru nad Powiatem, tj. Prezesa Rady Ministrów, Wojewodę oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

W ocenie Stowarzyszenia sprzedaż części ulicy Leśnej była bezwzględnie zakazana przez prawo. Droga ta ma charakter drogi publicznej powiatowej. Wynika to wprost z załącznika 2 do uchwały Rady Powiatu z dnia 5 czerwca 2001 r. Drogi publiczne nie mogą być przedmiotem sprzedaży. Należy dodać, że nigdy takiego charakteru sprzedana część drogi nie utraciła. Tylko wówczas mogłaby zostać sprzedana przez Powiat. W związku z tym urzędnicy Starostwa dopuścili się rażącej i fatalnej w skutkach pomyłki. Dziwi przy tym fakt, że w przeszłości, jeśli chodzi o inne drogi, takich pomyłek się nie dopuszczali. Pamiętano wówczas o podjęciu stosownej uchwały.

Należy przypomnieć, że dzięki dostępowi do ulicy Leśnej TERRA wykryła nielegalne składowisko odpadów poprodukcyjnych zakładów grupy KRONO. W chwili obecnej dostęp do tego miejsca został zagrodzony, niemożliwa jest więc obserwacja tego terenu.

W przekonaniu Stowarzyszenia umowa zawarta w lutym 2010 r. o sprzedaży części ulicy Leśnej jest nieważna. Powiadomienie organów nadzoru ma na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem. Jeśli organy te zaniechają stosownych działań, podejmie je Stowarzyszenie TERRA.

[nggallery id=6]