Do pobrania

PDF – Ulotka, Manifestacja 7.07.2012

PDF – Pismo przewodnie, Posła Czesława Hoc

PDF – Interpelacja Poselska, Posła Czesława Hoc

PDF – Nasza ulotka 1% podatku dla SIS TERRA

PDF – Pismo do Ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce 24.11.2011

PDF – Komunikat z dnia 06.11.2011

PDF – List Otwarty do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego III

PDF – List Otwarty do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego II

PDF – Nowa ulotka Terry

PowerPoint – Prezentacja, aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w Szczecinku w oparciu o wyniki pomiarów WIOŚ.

PDF – Uwagi SIS Terra do POP

PDF – Interpelacja Pana Posła Czesława Hoca

PDF – Apel do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

]PDF – Pismo do Instytutu Bezpieczeństwa Pracy w Łodzi

PDF – Ponowny apel do Burmistrza (wycinka drzew)

PDF – Pismo do GIOŚ

PDF – Apel do Burmistrza Szczecinka (wycinka drzew)

PDF – Petycja do Marszałka

PDF – List do Burmistrza

PDF – Apel mieszkańców

PDF – Poradnik małego ekologa – Jak chronić środowisko

PDF – Poradnik małego ekologa – Znaki

PDF – Apel do mieszkańców

PDF – Petycja do Burmistrza 21 Listopad

PDF – Do Burmistrza 10.06.2010

PDF – List do Przewodniczącego Rady Miasta Szczecinek

PDF – Uwagi do raportu Pana inż.  Władysława Reichelta

PDF – List otwarty do MOŚ Stanisława Gawłowskiego