Dlaczego Marszałek milczy?

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych TERRA niejednokrotnie wnosiło  w pismach i w trakcie rozmów z Marszałkiem  Zachodniopomorskim o weryfikację dotychczasowych pozwoleń dla Koncernu Krono.  Tak też się stało decyzje  zostały zweryfikowane przez niezależnego eksperta dr inż. Wojciecha Paterkowskiego.

Od około 7 miesięcy Marszałek  dysponuje opiniami  dotyczącymi wpływu zakładów Kronospan Polska i Kronospan Szczecinek na środowisko (miasto Szczecinek). Opinie te do tej pory nie zostały ujawnione opinii publicznej pomimo pism , które z zapytaniem złożyło Stowarzyszenie TERRA. Według Urzędu informacja nie może zostać udzielona, ponieważ została sporządzona na potrzeby postępowania administracyjnego, w związku z czym tylko strona, a więc Kronospan, ma prawo do jej wglądu.  Otóż opinia nie była sporządzana w związku z żadnym postępowaniem administracyjnym. Wynika to z faktu, że zlecającym opinię był Zarząd Województwa. Podstawą prawną zlecenia opinii był natomiast art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa. Te fakty wynikają wprost z uchwały.  Ponieważ zarząd województwa nie prowadzi postępowań administracyjnych, stąd zlecenie opinii nie mogło dotyczyć postępowania administracyjnego. Gdyby takie postępowanie toczyło się, wówczas podstawą prawną zlecenia opinii byłyby przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, a nie powołanej wcześniej ustawy. Zlecającym byłby wówczas marszałek, a nie zarząd, ponieważ tylko marszałek miałby do tego kompetencje. Wreszcie uchwała o zleceniu opinii biegłemu została opublikowana w biuletynie informacji publicznej. Dlatego też i sama opinia stanowi informację publiczną. Gdyby zlecenie związane było z indywidualnym postępowaniem, nie mogłoby zostać opublikowanie w BIP-ie.

Niezależnie od tego Urząd Marszałkowski musi udostępnić nawet informacje z postępowania administracyjnego. Odmowa może być tylko w sprawach objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym. Tak stanowi art. 16 ust. 1 pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku. Ustawa nie mówi więc o postępowaniu administracyjnym. W tym wypadku organ może jedynie usunąć dane osobowe,  jak również te związane z prawami autorskimi, pokrewnymi i tajemnicą przedsiębiorstwa. Jak widać w ocenie Urzędu Marszałkowskiego wpływ Kronospanu na środowisko stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.

Odmowa udzielenia informacji Stowarzyszeniu  jest więc bezprawna. Co najważniejsze opinia jest jak na razie pierwszą i jedyną niezależną ekspertyzą dotyczącą oddziaływania zakładów Kronospan na środowisko.  Z niewiadomych powodów od wielu miesięcy jest ukrywana przed mieszkańcami Szczecinka. Dziwi sporządzanie opinii eksperckich ze środków publicznych i późniejsze ich nieujawnianie.

foto:  http://www.bip.wzp.pl/

[box type=”download”]PDF – Nowa ulotka Terry[/box]