Członkowie TERRY na spotkaniu z Ministrem Andrzejem Jagusiewiczem Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska w Warszawie

W piątek 23 lipca 2010 roku w Warszawie w Ministerstwie Ochrony Środowiska odbyło się spotkanie z Panem Ministrem Andrzejem Jagusiewiczem Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i przedstawicielami TERRY. W trakcie spotkania poruszono wiele problemów związanych z postępującą degradacją naszego środowiska. Ważnym elementem toczącej się rozmowy były uciążliwości odorowe i obecnie rozstrzygane pozwolenie na amoniak dla firmy Kronospan. Rozmawialiśmy wręcz o niebezpiecznej sytuacji w mieście , kiedy temperatura przekracza 300C, a nad miasto nadciągają chmury duszącego i szczypiącego w oczy dymu. Do Stowarzyszenia zgłaszają się mieszkańcy z prośbą o interwencje i pomoc, którzy nie mogą wietrzyć mieszkań i uskarżają się na duszności inne dolegliwości. Pan Minister przyznał , że zna ten problem , gdyż mieszkańcy Szczecinka piszą maile i dzwonią w tej sprawie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i również do Ministerstwa. Dlatego też przy obecnym poziomie zanieczyszczenia powietrza i przekroczeniach jakie notujemy na terenie Szczecinka odnośnie benzo(a)pirenu i pyłu zawieszonego PM10 wydawać się powinno, że zgoda na emisję do szczecineckiego powietrza amoniaku w ilości 24kg/h jest niemożliwa. Amoniak przyczynia się do zwiększenia ilości pyłu PM10 i PM2,5. Odpowiedź Pana Ministra w tej sprawie nas zaskoczyła, gdyż wynikało z niej, że są przychylne wiatry do tego aby prawnie usankcjonować obecność amoniaku w naszym powietrzu, jednak jak sam podkreślił to nie on wydaje zgodę. Kluczową osobą jest Pan Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego z którym spotkamy się wkrótce. Wracając do rozmowy z panem Ministrem i kwestii amoniaku to w przypadku wydania zgody powstaje pewien paradoks, o którym doskonale wie Ministerstwo. Od 1 stycznia 2011 roku wchodzi Dyrektywa Unijna, która określa normy odnośnie pyłu zawieszonego PM10 , za przekroczenia, których Państwo Polskie będzie płacić kary pieniężne. Na terenie Szczecinka już obecnie notujemy jego przekroczenia , czyli działania Marszałka powinny iść w kierunku jego zmniejszenia. Wydanie pozwolenia na amoniak spowoduje zwiększenie ilości pyłu PM10 i PM2,5. Konsekwencje tej decyzji poniesiemy my mieszkańcy, gdyż nie wiemy jak szczecinecka mieszanina gazów wzbogacona w amoniak wpłynie na nasze zdrowie, a są to obecnie fenole , glikole , propanole, formaldehyd, WWA, tlenki siarki, tlenki azotu , tlenki węgla, pył zawieszony. Niestety do dnia dzisiejszego nie wykonano ekspertyzy odnośnie wpływu amoniaku w połączeniu z obecnym zanieczyszczeniem powietrza na zdrowie mieszkańców , co w naszej ocenie powinno być podstawą wydania takiego pozwolenia przez Marszałka. Kary pieniężne nałożone przez UE za przekroczenia pyłu PM10 pochodzić będą z naszych podatków. Paradoksem jest to , że nas trują i my za to zapłacimy .

Podczas ponad godzinnej rozmowy w której uczestniczyli również pracownicy ministerstwa poruszyliśmy problem dużej hałdy i zasypywania oczek wodnych przy ul. Leśnej odpadami poprodukcyjnymi o czym Pan Minister nie wiedział. Wiele czasu zajęła nam kwestia pozwolenia zintegrowanego i monitoringu ciągłego na wszystkich emitorach w firmie Kronospan. Przedstawiliśmy pewne propozycje co do których przychylił się Pana Minister. Być może dojdzie do spotkania naszych prawników z prawnikami Pana Ministra tak aby ostatecznie wypracować kwestie sporne. Pan Minister otrzymał bogaty materiał w postaci pism, zdjęć a nawet filmów, który wymaga pewnej analizy i przemyśleń. Z rozmowy wynika, że są przesłanki ze strony Pana Ministra aby problemy z postępującą degradacją środowiska w Szczecinka w końcu rozwiązać. Tym bardziej, że został oddelegowany pełnomocnik ministerstwa do kontaktów ze Stowarzyszeniem TERRA. W naszej ocenie to spotkanie to kolejny krok do przodu, jednak na efekty będziemy musieli poczekać. Dla dobra sprawy , pewnych ustalenie nie podajemy do publicznej wiadomości.

Stowarzyszenie TERRA prowadzi działania wielokierunkowo , to zaledwie jedna z możliwości i sposobu walki o „czyste powietrze” w Szczecinku o innych informujemy społeczność Szczecinka na bieżąco. Przypomnę, że jesteśmy po wstępnej rozmowie z vice-marszałkiem od którego dowiedzieliśmy się , że stroną merytoryczną wydania pozwolenia na amoniak zajmuje się oddział Urzędu Marszałkowskiego w Koszalinie. Również i tam już byliśmy i rozmawialiśmy z urzędnikiem , który zajmuje się tą sprawą.

Galeria ze spotkania w GIOŚ

[nggallery id=9]