Relacje z TV Zachód

Szokujące dane, Poniedziałek, 21 maja 2012

W czasie konferencji prasowej w Szczecinku zorganizowanej w poniedziałek w Szczecinku przez posła PiS Czesława Hoca i europosła Marka Gróbarczyka przekazano dziennikarzom informacje o zachorowalności i umieralności na niektóre choroby nowotworowe mieszkańców powiatu szczecineckiego. Poseł Czesław Hoc przedstawił dane, które otrzymał z Ministerstwa Zdrowia. Dane są szokujące.

Uniewinnieni Środa, 28 grudnia 2011

Trzy miesiące trwała rozprawa przed sądem rejonowym w Szczecinku w sprawie organizacji i przewodniczenia nielegalnemu zgromadzeniu, które zostało zorganizowane 16 lipca br przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Terra. Przypomnijmy, był to wyraz sprzeciwu mieszkańców przeciwko decyzjom Marszałka Zachodniopomorskiego, który od kilku miesięcy nie udostępnił mieszkańcom opinii niezależnego eksperta, dotyczącej wpływu firmy Kronospan na środowisko, a także na początku 2011 roku wydał firmie pozwolenia na jeszcze większe emisje zanieczyszczeń do szczecineckiego powietrza. W Szczecinku są już znacznie przekroczone normy zanieczyszczeń i dlatego Stowarzyszenie Terra postanowiło zablokować drogę krajowa nr 11. W tym proteście uczestniczyło kilkaset osób. Burmistrz Szczecinka Jerzy Hardie – Dougals wydał zarządzenie zakazujące tej demonstracji. Decyzja w tej sprawie nie została doręczona do Stowarzyszenia, które było jej organizatorem. W akcie oskarżenie sprawstwo kierownicze zarzucono Jackowi Pawłowiczowi i Krzysztofowi Sobczykowi – członkom zarządu Stowarzyszenia. W środę sąd wydal wyrok uniewinniający obu oskarżonych. Zdaniem sądu nieistotne było doręczenie czy też nie zakazu. Istotne było przewodniczenie temu zgromadzeniu. Materiał dowodowy nie pozwolił na stwierdzenie, że obaj oskarżeni byli organizatorami i przewodniczyli zgromadzeniu. Organizatorem było Stowarzyszenie Terra, a przewodniczyła inna, nieustalona przez sąd osoba. Sąd uznał, że wobec braku jednoznacznych dowodów winy należy obu oskarżonych uniewinnić, a kosztami sądowymi obciążyć Skarb państwa. Wyrok nie jest prawomocny. W czasie odczytania wyroku na Sali nie było przedstawiciela oskarżyciela publicznego.

Program POP cz I, Środa, 21 grudnia 2011

Wczoraj radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego przyjęli do realizacji Program Ochrony Powietrza dla powiatu szczecineckiego w zakresie pyłu zawieszonego PM 10. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Terra ze Szczecinka, a także Kronospanu. W obradach Sejmiku nie uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – relacja cz I

Program POP cz II, Środa, 21 grudnia 2011 

Protest w Brukseli Poniedziałek, 5 grudnia 2011

W minionym tygodniu grupa mieszkańców Szczecinka, Mielca i Żar protestowała w Brukseli przeciwko uciążliwościom wynikającym z działalności zakładów Grupy Krono. Był to już drugi protest zorganizowany przez szczecineckie Stowarzyszenie Terra. W czasie pierwszego protestu działacze Terry nawiązali kontakt ze Stowarzyszeniem z Żar, które też walczy z zakładem koncernu Krono i drugi protest został zorganizowany wspólnie.

Aktualności TV Zachód, Piątek, 2 grudnia 2011

Terra i LOS razem (2011-11-07)

Jak żyć, aby nie chorować? Na takie pytanie starają się odpowiedzieć Stowarzyszenia Ekologiczne ze Szczecinka i z Żar. Oba Stowarzyszenia działają w cieniu wielkich fabryk. W Żarach sa to fabryki Kronopolu, w Szczecinku Kronospanu. Zdaniem ekologów koncerny skupiają jedynie na finansowych aspektach swojej działalności zapominając o otaczającym go świecie. Ta teza posłużyła za punkt wyjścia do wspólnej działalności. W miniony weekend doszło do kolejnego spotkania przedstawicieli obu stowarzyszeń.

Poselskie zadania Piątek, 4 listopada 2011

Poseł elekt Wiesław Suchowiejko przygotowuje się do pracy w Sejmie. W kręgu jego zainteresowań pozostaje komisja kultury, będzie tez pilnował, by sprawy szczecineckie były należycie prezentowane. Poseł zamierza też jeszcze bliżej przyjrzeć się sprawom ochrony środowiska w Szczecinku. Jego zdaniem, porozumienie burmistrza z Kronospanem nie jest należycie realizowane przez firmę. Należy mieć nadzieję, że Kronospan wywiąże się z podjętych zobowiązań.

„Prezent” Piątek, 28 paŸździernika 2011

W czwartek trzyosobowa delegacja Stowarzyszenia Terra usiłowała wręczyć burmistrzowi drobny upominek. Jak nam powiedziano było to tanie wino, a okazją do jego wręczenia była pierwsza rocznica podpisania porozumienia burmistrza Kronospanem. Wino – żeby była okazja do wzniesienia toastu z tej okazji, a tanie – bo i efekty porozumienia są mizerne. Razem z butelką delegacja miała też zastawę w postaci plastykowych kubków. Działacze Terry mówili, że chcieli ułatwić burmistrzowi świętowanie tej rocznicy. Prezent nie został przyjęty, delegacji nie udało się porozmawiać z burmistrzem, bo wcześniej się nie umówiła na spotkanie.

Spotkanie w Brukseli (17 paŸździernika 2011)

Przedstawiciele Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Terra spotkali się w Parlamencie Europejskim w Brukseli z członkami Europejskiej Komisji Ochrony Środowiska i członkami Greenpeace Europa. Tematem spotkania był stan środowiska na terenie powiatu szczecineckiego. Spotkanie odbyło się przy wsparciu europosła Marka Gróbarczyka. W spotkaniu tym uczestniczyli tez członkowie Stowarzyszenia Ekologicznego Los z Żar. W Żarach maja podobny problem z firmą Kronopol jak w Szczecinku z Kronospanem

Konferencja PiS (23 września 2011)

Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości Czesław Hoc, Marek Grubarczyk i Andrzej Modrzejewski zaprosili dziś dziennikarzy na konferencje prasową. W czasie konferencji mówiono przede wszystkim o sprawach ochrony środowiska, głownie dotyczących Kronospanu.

Nadal śmierdzi (2011-09-02)

Rzecznik prasowy Kronospanu, a także niektóre media już podały do wiadomości, że w Kronospanie zakończył się budowa instalacji ograniczającej emisje pyłów i odorów do atmosfery. Po takiej informacji mieszkańcy liczyli na zdecydowaną poprawę w tym zakresie. Tymczasem, w Szczecinku, w zależności od kierunku wiatru, jak śmierdziało tak śmierdzi. Nie dowierzając własnym nosom zapytaliśmy mieszkańców ulic znajdujących się w pobliżu Kronospanu, czy mogą już otwierać okna.

Pikieta w Szczecinie (2011-09-02)

W środę przed urzędem marszałkowskim w Szczecinie odbyła się pikieta mieszkańców Szczecinka zorganizowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych TERRA . Był to wyraz sprzeciwu mieszkańców przeciwko decyzjom Marszałka Zachodniopomorskiego, zwiększającym emisje zanieczyszczeń do powietrza nad Szczecinkiem. Do Szczecina pojechali także współpracownicy Kronospanu, którzy domagają się prawa do pracy i nie utrudniania funkcjonowania zakładu.

KE o powietrzu (2011-08-22)

Komisja Europejska zainteresowała się ekologicznymi problemami mieszkańców Szczecinka. Chodzi m.in. o wysokie stężenia pyłów oraz benzo(a)pirenu. To przede wszystkim pokłosie skarg i zażaleń przekazanych do Brukseli przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Terra. Szczecineccy ekolodzy uczynili to jesienią 2010 roku. Teraz Stowarzyszenie otrzymało z Parlamentu Europejskiego odpowiedź na swoje zastrzeżenia.

Uwagi Terry (2011-08-19)

Firma Atmoterm z Opola jest autorem projektu programu ochrony powietrza dla powiatu szczecineckiego z zakresie pyłu zawieszonego PM10. Zdaniem autorów projektu przekroczenia norm następują w okresie grzewczym, za emisję do atmosfery obwinia się przemysł, urządzenia grzewcze i ruch uliczny. Swoje uwagi do projektu zgłosił już Urząd Miasta, mieszkańcy też zasypują Urząd Marszałkowski swoimi wnioskami, również Stowarzyszenie Terra wyartykułowało swoje wnioski.

Posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska cz I (2011-06-30)

Relacja z posiedzenia Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29.06.2011 r. Oprócz parlamentarzystów, uczestniczyli w nim również szczecineccy ekolodzy ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Terra” i mieszkańcy Szczecinka.

Konferencja prasowa SIS Terra (2011-06-22)

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Terra dziś zorganizowało konferencje prasową. Zarząd Stowarzyszenie poinformował dziennikarzy o zmianie decyzji na emisję substancji szkodliwych przez Kronospan do środowiska. Wg nowych decyzji do powietrza nad Szczecinkiem trafi 913 ton amoniaku, 227 ton formaldehydu, 1241 ton pyłów i 1557 ton dwutlenków azotu.

Film dostępny tutaj:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Terra zorganizowało spotkanie z mieszkańcami, w czasie którego przedstawiono wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza w Szczecinku. Zdaniem kierownictwa Stowarzyszenia wyniki w roku 2010 są najgorsze z dotychczas mierzonych. Poinformowano zebranych o podejmowanych przez Stowarzyszenie działaniach. W drugiej części spotkania mówiono o żyjących w okolicach Szczecinka wilkach oraz o ich zwyczajach.

Film dostępny tutaj:

Mieszkańcy nie tylko dzielnic położonych w centrum miasta oraz na wschód i południe od niego, również osiedla Zachód, w poniedziałek odczuwali pieczenie oczu, duszności i brak śliny w ustach. Zaalarmowano Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Terra, które powiadomiło o tym fakcie wiele instytucji i urzędów. Ten smog miał zniknąć z powietrza do końca maja, tymczasem nie tylko nie znika, ale pojawia się coraz intensywniej. To co działo się w poniedziałek wieczorem idealnie pokrywa się z wynikami pyłu PM 10 na stacji on-line zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej. W ciągu roku średnie dobowe dopuszczalne stężenie pyłu PM10 w powietrzu (50 µg/m3) nie powinno przekraczać 35 dni. Jeżeli przekracza to dla danego obszaru opracowuje się Program Ochrony Powietrza. No i na szczęście opracowują. Szczecinek normę za 2011 rok już wykonał dokładnie 11 maja. To był 35 dzień z poziomem pyłu PM10 wyższym niż dopuszczalna dobowa dawka. Najwięcej dni z przekroczeniami zaliczyliśmy w styczniu – 13, w lutym tych dni było 11, a najwyższa dobowa dawka PM10 wyniosła aż 154 µg/m3. Nieco lepiej było w kwietniu – 5 dni z przekroczeniami.

Film dostępny tutaj:

Źródło:  http://aktualnosci.tvzachod.pl/informacje.php?sh=11060107

Interwencja posła (2011-05-25)

Jest odpowiedź Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie na pismo Posła Wiesława Suchowiejki do Prokuratura Generalnego w sprawie składowania przez Kronospan odpadów poprodukcyjnych w sposób powodujący zagrożenie życia i zdrowia wielu osób. Prokuratura Apelacyjna stwierdziła, iż decyzja o umorzeniu przedmiotowego śledztwa, podjęta została przedwcześnie oraz jest niepełna. Główne zarzuty względem śledztwa, wskazane w piśmie Pana Posła Prokuratura Apelacyjna potwierdziła. Poczynione w trakcie badania akt przez Prokuraturę Apelacyjną ustalenia wraz z pismem Pana Posła oraz częścią załączników do tego pisma przekazano Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie, celem rozważenia zasadności uzupełnienia postępowania przygotowawczego w tej sprawie.

Film dostępny tutaj:


Program TV Zachód – Kilka pytań do…

Kilka pytań do… Gośćmi programu byli: Danuta Kowalska z Urzędu Miasta Szczecinek, Ryszard Jasionas ze Starostwa Powiatowego w Szczecinku, Joanna Pawłowicz – radna Rady Miasta Szczecinek, szefowa Terry i Adam Wyszomirski – radny Sejmiku Zachodniopomorskiego. Pytania zadawali Magdalena Szkudlarek i Roman Wójcik

Film dostępny tutaj:


Program przyjęty – obrady Sejmiku (2011-03-09)

Wczoraj obradował Sejmik Zachodniopomorski. Radni dyskutowali m.in. nad programem ochrony powietrza dla Szczecinka. W sesji uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Terra, był/a tez nasza kamera. Przed rozpoczęciem obrad działacze Terry pikietowali przed siedzibą Sejmiku. Sejmik przyjął program po dyskusji. W dyskusji głos zabrał również Adam Wyszomirski, który stwierdził, ae program nie jest doskonały, ale lepszego na razie nie ma i trzeba przyjąć ten w proponowanym kształacie. W czasie głosowania Adam Wyszomirski wstrzymał się od głosu. Siedemnastu radnych było za, jedenastu przeciw. Stowarzyszenie Terra zapowiedziało, że wykorzysta wszystkie drogi prawne, by zaskarżyć ten program. Obrady sejmiku będziemy retransmitować po programie lokalnym, można także obejrzeć na stronie TV Zachód.

Film dostępny tutaj:


Jak powstawała HAŁDA przy ul. Waryńskiego

Fragment serwisu TV Zachód 14 czerwca 2010. Zawiera materiały archiwalne. Warte zobaczenia przy dyskusji o tym, co zawiera hałda przy ul. Leśnej.

[youtube ARKEOFYcnHk]

Starcie z gigantem (2011-05-06)

Znany ze swoich dość radykalnych poglądów Andrzej Bratkowski został oskarżony przez firmę Kronospan o działanie na jej szkodę. Andrzej Bratkowski wielokrotnie dzielił się publicznie swoimi podejrzeniami w sprawach zatruwania środowiska. Firma złożyła doniesienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Trwają już czynności prokuratorskie, przesłuchany został sam podejrzany, będą przesłuchiwani świadkowie.

Film dostępny tutaj:


Konferencja Terry (2011-03-23)

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Terra zorganizowało konferencję prasowa, w czasie której poinformowano m.in. o umieralności na białaczkę limfatyczną na terenie powiatu szczecineckiego. Z danych opublikowanych przez Instytut Onkologiczny na stronie internetowej wynika, że w przypadku białaczki limfatycznej umieralność na terenie powiatu jest istotnie statystycznie wyższa niż umieralność w Zachodniopomorskim. Instytut ten prowadzi m. in. rejestrację nowotworów złośliwych w Polsce. W naszym województwie na białaczkę limfatyczną w latach 2005-2008 był 1 zgon na 13 tys. mieszkańców, w Szczecinie było to na podobnym poziomie 1 zgon na 13 tys., zaś w powiecie szczecineckim jeden zgon na 5187 osób.

Film dostępny tutaj:


Jeszcze o hałdzie (2011-02-25)

Na temat hałdy przy ulicy Waryńskiego powiedziano już bardzo dużo i w różnym tonie. Burmistrz miasta, podobnie jak Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, uważa, że badaniem oddziaływania odcieków z hałdy na środowisko należy zająć się dopiero po jej usunięciu przez Kronospan. Firma bowiem traktuje ja jako magazyn surowca i konsekwentnie ją eksploatuje. Inaczej uważają ekolodzy ze Stowarzyszenia Terra.

Film dostępny tutaj:


Zły stan jeziora (2011-02-04)

Państwowy Instytut Geologiczny opublikował wyniki badań osadów dennych w 15 jeziorach na terenie województwa zachodniopomorskiego. Badane było także jezioro Trzesiecko.

Film dostępny tutaj: