Co jest grane?

W związku z dużym napływem informacji, często sprzecznych ze sobą  , chcielibyśmy odnieść się do bardzo głośnej ostatnio opinii dr Paterkowskiego , a dokładniej problemu z jej uzyskaniem.

We wrześniu 2010 roku , czyli już rok temu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zlecił          dr Paterkowskiemu wydanie opinii dotyczącej wpływu  na środowisko  gazów i  pyłów  emitowanych przez Kronospan . Od maja stowarzyszenie Terra usilnie starało się o uzyskanie tej pinii. Według urzędu informacja  nie mogła być udostępniona. Takie stanowisko było nieprawdziwe. Tak więc, nadal o nią zabiegaliśmy. W związku z tym faktem w lipcu stowarzyszenie zorganizowało protest-blokadę, gdyż stanowisko marszałka było nie do przyjęcia. Zaledwie kilka dni po blokadzie drogi krajowej nr 11 wpłynęły na adres Stowarzyszenia ekspertyzy dr Paterkowskiego. Po analizie tych dokumentów okazało się, że to nie te. Ponownie wystąpiliśmy z pismem do urzędy marszałkowskiego o udostępnienie  opinii. Na wieść o pikiecie w Szczecinie media lokalne obiegła informacja, że pan poseł Suchowiejko otrzymał od marszałka opinie dr Paterkowskiego, ( te same w których posiadaniu również my jesteśmy). Z  opinii tych wynika, że wszystko jest w porządku.

Gdyby  przekazany nam i posłowi   dokument  miał być tym, o którego ujawnienia domagaliśmy się to zupełnie niezrozumiałe jest dlaczego przez kilka miesięcy urząd marszałkowski odmawiał nam jego udostępnienia.Również trudno przyjąć, że Urząd Marszałkowski zlecił ( 21 września 2010r.)   sporządzenie opinii na podstawie opracowań, których jeszcze nawet nie posiadał, a które najprawdopodobniej jeszcze wówczas nie istniały (opinie, które otrzymaliśmy były sporządzone na podstawie teoretycznych opracowań  Kronospanu z listopada 2010r. i 31 marca 2011r.).

Poza tym w opinii przedmiotem  opracowań są kwestie inne niż zlecone na podstawie uchwały z dnia 21 października 2010 r. Co tu jest grane? Na to pytanie  niech każdy sobie sam odpowie.

Kilka tygodni temu odbyła się pikieta  mieszkańców  Szczecinka zorganizowana przez SIS TERRA , przed Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie. Była to kontynuacja  wcześniejszej manifestacji. Bagatelizowanie najważniejszych i najpilniejszych  problemów mieszkańców Szczecinka spowodowało podjęcie tak radykalnej formy protestu. To czego się domagamy niejednokrotnie przedstawialiśmy w naszych pismach do urzędników , szczególnie do marszałka. Próbuje się różnych forteli, aby uśpić naszą czujność i zniechęcić do dalszego działania. Nasze żądania są przemyślane i skuteczne, gdyż wprowadzone w życie dość szybko dadzą odpowiedź na  pytania dotyczące największych problemów mieszkańców Szczecinka. Dlatego nie ustąpimy i będziemy nadal domagać się: monitoringu ciągłego na emitorach zakładu, ograniczenia ostatnio podjętych decyzji emisyjnych dla Koncernu Kronospan,  badań około zakładowych w celu poznania wielkości i wpływu zanieczyszczeń na organizmy żywe, udostępnienia opinii niezależnego eksperta dr Paterkowskiego, zaprzestania spalania odpadów niebezpiecznych zawierających kleje w instalacjach nie spełniających standardów (Borman I i Borman II), uporządkowanie sprawy hałdy i zaprzestania jej spalania w instalacjach Borman I i Borman II.  Monitoring ciągły na emitorach (kominach) w obecnej sytuacji jest sprawą najpilniejszą, gdyż wiedzielibyśmy co i w jakich ilościach trafia do naszego powietrza, a potem do naszych płuc. Przedstawiciele firmy Kronospan  zarzucają stowarzyszeniu Terra  manipulację danymi  i powtarzają,  że emisje z zakładu  są zgodne z pozwoleniami  a to co  emitują to tylko….para wodna i olejki eteryczne.No cóż , dziwię się, że firma do tej pory go nie  zainstalowała  , jeżeli jest tak jak mówią, to czego się obawiają? Czyżby było coś do ukrycia? Marszałek  z urzędu mógłby  narzucić firmie taki  monitoring . A co robi  ? Wydaje pozwolenie firmie na jeszcze większe emisje.  Zrobił to w sytuacji, gdy do końca czerwca  powinien być opracowany i zatwierdzonydla powiatu szczecineckiego Program Ochrony Powietrza dla pyłu PM10.  Mamy już początek września, a program jest w powijakach. Jako ciekawostkę podajmy fakt, że w sytuacji, gdyby program był wcześniej zatwierdzony, to marszałek nie mógłby  wydać pozwoleń na większe emisje dla firmy.Tak więc, im głębiej w las tym więcej drzew. Tego typu sytuacje  jeszcze bardziej mobilizuje nas  do działań. Panie Marszałku, przywołując skandowane hasła na  pikiecie –„NIE PRZESTANIEMY , NIE ODPUŚCIMY!!!!”

Zarząd SIS Terra