Bruksela odpowiada na Petycję TERRY.

Bruksela  odpowiada na Petycję TERRY – w drugiej połowie października 2010 roku została wysłana Petycja do Komisji Europejskiej w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Szczecinku. Pod Petycją podpisało się 2413 mieszkańców naszego miasta. Podpisy zostały zebrane w ciągu trzech dni. Do Petycji zostały dołączone dokumenty , zdjęcia i film – przedstawiające problem zanieczyszczenia środowiska w Szczecinku. Jak nas poinformowano Petycja przeszła wstępną weryfikację  pozytywnie i 6 maja 2011 roku została zarejestrowana .   Rozpoczęła się dalsza procedura , której efektem m.in. są  obecne prace w Ministerstwie Środowiska nad przygotowaniem odpowiedzi dla Komisji Europejskiej. Termin udzielenia odpowiedzi upływa 14 lipca 2011roku.