Komunikat Prasowy SIS TERRA

W dniu 16 września 2011 roku (piątek) w godzinach wieczornych(18:00- 24:00) na stacji automatycznej on-line przy ul. Przemysłowej w Szczecinku zostały zarejestrowane bardzo wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10(najwyższy pomiar może niepokoić -323 µg/m3 ).Średnia dla pyłu PM10 w tym dniu wyniosła 62µg/m3(norma 50µg/m3 ).To , że coś niepokojącego działo się z naszym powietrzemtego wieczoru potwierdzili mieszkańcy informując nas o tym fakcie w sobotni wieczór i również w niedzielne przedpołudnie. W poniedziałek 19 września 2011 roku podczas rozmowy telefonicznej z dyrektorem WIOŚ w Szczecinie , zostaliśmy poinformowani, żeniepokojące wyniki zostały usunięte ze strony WIOŚ . Przyczyną usunięcia było podejrzenie, że mogło dojść do zacięcia taśmy filtracyjnej urządzenia pomiarowego.Jak nas zapewniono do sprawy powrócimy w październiku, kiedy to usunięte wyniki będą zweryfikowane w oparciu o pomiary zarejestrowane 16 września na dwóch stacjachprzy ul. Artyleryjskiej i 1-go Maja- tyle na ten temat WIOŚ. Czytaj dalej Komunikat Prasowy SIS TERRA

Co jest grane?

W związku z dużym napływem informacji, często sprzecznych ze sobą  , chcielibyśmy odnieść się do bardzo głośnej ostatnio opinii dr Paterkowskiego , a dokładniej problemu z jej uzyskaniem.

We wrześniu 2010 roku , czyli już rok temu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zlecił          dr Paterkowskiemu wydanie opinii dotyczącej wpływu  na środowisko  gazów i  pyłów  emitowanych przez Kronospan . Od maja stowarzyszenie Terra usilnie starało się o uzyskanie tej pinii. Według urzędu informacja  nie mogła być udostępniona. Takie stanowisko było nieprawdziwe. Tak więc, nadal o nią zabiegaliśmy. W związku z tym faktem w lipcu stowarzyszenie zorganizowało protest-blokadę, gdyż stanowisko marszałka było nie do przyjęcia. Zaledwie kilka dni po blokadzie drogi krajowej nr 11 wpłynęły na adres Stowarzyszenia ekspertyzy dr Paterkowskiego. Po analizie tych dokumentów okazało się, że to nie te. Ponownie wystąpiliśmy z pismem do urzędy marszałkowskiego o udostępnienie  opinii. Na wieść o pikiecie w Szczecinie media lokalne obiegła informacja, że pan poseł Suchowiejko otrzymał od marszałka opinie dr Paterkowskiego, ( te same w których posiadaniu również my jesteśmy). Z  opinii tych wynika, że wszystko jest w porządku. Czytaj dalej Co jest grane?

Manifestacja Terry przed Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie.

Pikieta pod Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie – 31 sierpnia 2011roku

Dziś szczecineckie powietrze zagościło na dziedzińcu zamkowym tuż przed gabinetem marszałka. Była to zaledwie namiastka tego czym mieszkańcy Szczecinka oddychają przy wiatrach południowych i południowo-wschodnich. Było gwarno i hałaśliwie , gwizdki i trąbki podnosiły symboliczne larum na ostatnie bulwersujące decyzje marszałka. W takcie pikiety wręczony został List otwartydo marszałka oraz pisma dotyczące spalania odpadów niebezpiecznych i badań jakie w niedługim czasie zamierza zrobić Stowarzyszenie. Pikietę wsparli pochowani za transparentami pracownicy Kronospanu. Doceniamy , że zjawili się punktualnie i nie zakłócili przebiegu manifestacji. Rozumiemy, że obawiają o swoje miejsca pracy, jednak swoje obawy powinni skierować do zarządu firmy. Podczas pikiety mieszkańcy Szczecinka niejednokrotnie zapewniali , że nikt nie jest przeciw ludziom , którzy pracują w zakładzie. Z drugiej strony poprawa warunków środowiskowych w Szczecinku poprzez inwestycje proekologiczne to również poprawa warunków pracy ludzi w zakładzie.O to walczymy!!!!!!!! Czytaj dalej Manifestacja Terry przed Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie.