Apel do Burmistrza Szczecinka

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych TERRA zwróciło się z apelem do Pana Burmistrza w związku z planowaną wycinką 24 drzew na terenie przy Zamku Książąt Pomorskich nad jeziorem Trzesiecko. Z pełną treścią apelu można zapoznać się ściągając niniejsze pismo.[button link=”http://terra24.com.pl/wpterra/wp-content/uploads/2011/02/Wycinka-drzew.pdf” type=”icon”]Ściągnij – Apel do Burmistrza[/button]

Galeria

[nggallery id=7]

[learn_more caption=”Apel do Burmistrza” state=”open”]

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych TERRA
Ul. 9-go Maja 22-24
78-400 Szczecinek

Pan Jerzy Hardie-Douglas
Burmistrz Miasta Szczecinek

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych TERRA zwraca się z apelem do Pana Burmistrza w związku z wycinką 24 drzew na terenie przy Zamku Książąt Pomorskich nad jeziorem Trzesiecko. Jako Stowarzyszenie mamy poważne zastrzeżenia odnośnie zasadności podjętej decyzji przez Pana. Główną przeszkodą do podjęcia planowanej wycinki jest zapis Ustawy o ochronie przyrody , który mówi , że zakazuje się usuwania gniazd ptasich z terenów zieleni w okresie od 1 marca do 15 października. Rozpoczął się już okres lęgowy ptaków, a na planowanych do usunięcia drzewach i w bezpośrednim ich sąsiedztwie znajdują się gniazda. Niepokoi nas również fakt , że obecnie drzewa są w trakcie pełnej wegetacji i usuwanie ich w tym stanie bez uzasadnionej przyczyny jest nieetyczne. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że drzewa to nie tylko miejsce ptasich lęgów i korytarzy migracyjnych dla zwierzą ale przede wszystkim producent tlenu. Na terenach miejskich rola drzew jest szczególnie znacząca , gdyż są naturalnym filtrem oczyszczającym powietrze z pyłów i spalin. W związku z problemami jakie mamy z jakością powietrza na terenie naszego miasta każde drzewo powinno być traktowane w sposób szczególny i wyjątkowy.

Dlatego też Stowarzyszenie podjęło się analizy jakościowej i oceny zdrowotności drzew rosnących nad jeziorem Trzesiecko w sąsiedztwie Zamku Książąt Pomorskich. Już wstępna analiza stanu zdrowotnego drzew nie kwalifikuje je do wycinki. Również obecność gniazd ptasich jest poważną przeszkodą do ich usunięcia. Na obecnym etapie postępowania Stowarzyszenie dysponuję pełną dokumentacją zdjęciową gatunków drzew i gniazd ptasich, które udało się sfotografować. W ciągu krótkiego czasu odniesiemy się bardziej szczegółowo do omawianego problemu. W oparciu o wyżej przedstawione argumenty wnosimy o wstrzymanie wycięcia drzew przez Urząd Miasta w Szczecinku.

Z poważaniem

Do wiadomości:

Starosta Powiatu Szczecineckiego

Wojewódzki Konserwator Przyrody

Media


[/learn_more]