Aktualizacja tel. alarmowych i pismo do GIOŚ

Po ostatnich zgłoszeniach, skargach i prośbach mieszkańców Szczecinka Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Terra”, wysłało do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Pana Andrzeja Jagusiewicz pismo z wnioskiem o wstrzymanie w trybie natychmiastowym emisji punktowej z terenów firmy Krono. Zostały również zaktualizowane telefony alarmowe.

Po ostatnich zgłoszeniach i prośbach mieszkańców Szczecinka Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Terra”, wysłało do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Pana Andrzeja Jagusiewicz pismo z wnioskiem o wstrzymanie w trybie natychmiastowym emisji punktowej z terenów firmy Krono.

Pismo zostało wysłane również do: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Ochrony Środowiska, Ministra Zdrowia, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz posłów: Renaty Zaremby i Czesława Hoca. Jest to kolejny apel do organów władz, które bagatelizują problem zanieczyszczenia środowiska i wynikające z tego konsekwencje dla mieszkańców.

W ostatnich kilku dniach mieliśmy w Szczecinku bardzo wysokie temperatury powietrza przekraczające 30ºC w regionie jak i w Szczecinku obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia upałami. Do tego pewna część miasta była spowita duszącym smrodem i dymem z emitorów punktowych Krono. W tej sytuacji to już nie mówimy o uciążliwościach, ale o zagrożeniu zdrowia lub życia.

[button link=”http://terra24.com.pl/wpterra/wp-content/uploads/2011/02/terra-gios.pdf” type=”icon”]Ściągnij – Pismo do GIOŚ[/button]

[learn_more caption=”Pismo do GIOŚ” state=”open”] Szczecinek 12.07.2010r.

Szanowny Pan Andrzej Jagusiewicz
Główny Inspektor Ochrony Środowiska

W dniach 10/11 lipca 2010 roku w Szczecinku doszło do emisji substancji chemicznych pochodzących z emitorów punktowych zakładów firmy Krono. Kierunek wiatru przenosił chmurę niebezpiecznych związków odorowych w stronę miasta. Szczególnie dotkliwy był dla mieszkańców i turystów przebywających nad jeziorem w okolicach parku miejskiego. Trudna i niebezpieczna sytuacja wystąpiła również w części miasta znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie firmy Kronospan, gdzie zlokalizowane są osiedla mieszkaniowe i obiekty sportowe. Emisja substancji chemicznych uniemożliwiała otwarcie okien i wietrzenie mieszkań, co przy obecnych wysokich temperaturach powyżej 30ºC było i jest bardzo niebezpieczne szczególnie dla osób starszych i dzieci.
W związku z zaistniałą sytuacją do Stowarzyszenia zgłaszają się mieszkańcy z prośbą o interwencję i pomoc w przywróceniu na terenie naszego miasta warunków, które nie będą stanowiły zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Osoby zgłaszające się narzekają na pieczenie w górnych drogach oddechowych, które utrudnia im normalne oddychanie, również powoduje podrażnienie błon śluzowych nosa i pieczenie oczu. Dość często zdarza się, że zgłaszający mówią o odruchach wymiotnych w kontakcie z szaro – siwym dymem, który przy obecnej sytuacji pogodowej widoczny jest na ulicach naszego miasta.
W imieniu Stowarzyszenia wnosimy o wstrzymanie w trybie natychmiastowym emisji punktowej z terenów firmy Krono, które są zagrożeniem dla życia i zdrowia mieszkańców Szczecinka. Chcielibyśmy nadmienić , iż obecna sytuacja nie jest incydentalna ale ma charakter ciągły i nasila się szczególnie w porach wieczornych i w dniach wolnych.

Joanna Pawłowicz
Prezes SIS TERRA

Do wiadomości:

Prezes Rady Ministrów

Minister Ochrony Środowiska

Minister Zdrowia

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Poseł Czesław Hoc

Poseł Renata Zaremba

Media


[/learn_more]