Jaki prezent na święta zrobi mieszkańcom Burmistrz Szczecinka?

mielec

Prezydent Miasta Mielca podpisał porozumienie z firmą Kronospan Mielec Sp. z o. o., na mocy którego poziom emisji zanieczyszczeń z zakładu zredukowany będzie ośmiokrotnie. W Szczecinku zostały podpisane już cztery porozumienia burmistrza z zakładem Kronospan. Do dzisiaj wszelkie działań na rzecz poprawy powietrza w mieście spełzły na niczym.

Od dwóch dekad kwestia czystości powietrza jest jednym z głównych problemów Mielca, z którym zmagają się jego mieszkańcy. Przez lata niewiele w tej materii się jednak zmieniało – aż do teraz. Mimo, że zapisy ustawowe nie dają Prezydentowi w kwestiach ekologicznych narzędzi do sprawowania kontroli nad firmami (zgodnie z ustawą należy to do kompetencji Marszałków Województw oraz Starostów Powiatów) to jednak z inicjatywy Prezydenta Daniela Kozdęby udało się wypracować porozumienie z firmą Kronospan.

                                                 Kliknij tutaj – porozumienie z Mileca 15.12.2015

 

 

–Zakończyliśmy wielomiesięczne rozmowy z firmą Kronospan Mielec. Po długich negocjacjach  doprowadziliśmy do podpisania porozumienia, które pozwoli znacznie  poprawić jakość powietrza w mieście – wyjaśnia Prezydent Miasta Mielca Daniel Kozdęba.

Wypracowane porozumienie to szereg zapisów, w których Kronospan zobowiązuje się m.in. do:

  • ośmiokrotnego zmniejszenia dopuszczalnej emisji pyłów z suszarni (według analiz porównawczych),
  • instalacji dwóch specjalistycznych elektrofiltrów powietrza,
  • poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez podmioty wyłonione przez Urząd Miejski w Mielcu do czasu modernizacji systemu,
  • uiszczania dobrowolnych opłat na rzecz wskazanych organizacji pożytku publicznego w przypadku przekroczenia norm emisji zanieczyszczeń,
  • redukcji rozwiewania trocin składowanych na placach zakładu,
  • podjęcia działań ograniczających emisje hałasu.

 

Jak mówi Daniel Walas, dyrektor zakładu – Kronospan podejmuje działania, mające na celu zmniejszenie swojego wpływu na otoczenie. Podpisane porozumienie, dotyczące modernizacji zakładu w aspekcie ochrony środowiska jest tego wyrazem.

– To dobry krok i zarazem jednoznaczny sygnał, że firma chce być odpowiedzialna społecznie. Warunki porozumienia udało nam się osiągnąć dzięki bardzo intensywnej pracy całego zespołu. Rozmowy były bardzo trudne i wymagały woli znalezienia rozwiązania z obu stron – podsumowuje Prezydent Daniel Kozdęba.

W Szczecinku zostały podpisane już cztery porozumienia burmistrza z zakładem Kronospan.

  1. W 2005 roku, na mocy którego zakład miał sfinansować tablicę elektroniczną w centrum miasta. Miała on przedstawiać poziom zanieczyszczeń w powietrzu. Oczywiście stoi do dziś !!!
  2. 25.10.2010 – znane jako „porozumienie pana Douglasa”. Mówiło się w nim m.in. o podniesieniu wysokości emitorów i odprowadzenie deszczówki do jeziora Wielimie – kliknij tutaj – porozumienie drugie.
  3. Nowoczesna elektrociepłownia na biomasę. Jedynie protest mieszkańców i zebranie 10 tys. podpisów powstrzymał jej budowę.
  4.  Powstanie tzw. generatora gorącego powietrza.  W tej instalacji spala się każdego dnia około 19,5 ton na godzinę!!! tzw. „biomasy” zawierającej między innymi kleje ze szlifowania płyt wiórowych – kliknij tutaj – trzecie porozumienie.

 

Do dzisiaj wszelkie działań na rzecz poprawy powietrza w Szczecinku spełzły na niczym. Urząd Miasta i burmistrz udają, że coś robią dla poprawienia jakości życia w mieście. Firma dostosowuje instalacje … w sobie tylko znany sposób. Między innymi zaczynając sprowadzać odpady z Europy, kiedy nie radzi sobie z własnymi…

Życzymy mieszkańcom Mielca, aby ich Prezydent zawsze szanował swoich obywateli. I oby nie zabrakło mu determinacji w dążeniu do poprawy życia mieszkańców, którzy oddali na niego swój głos.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.